Yrd. Doç Dr. İlknur TUNÇ (Koordinatör)
E-mail: itunc@thk.edu.tr
Tel: 444 84 58/ 6105

Öğr. Gör. Erol GÜLTEKİN (Sekreterya)
E-mail: egultekin@thk.edu.tr
Tel: 444 84 58 - 6108

Öğr. Gör. Matin GHAZIAN(Sekreterya)
E-mail: mghazian@thk.edu.tr
Tel: 444 84 58 - 6128

Arş. Gör. Bedia Cansu KİMYON(Sekreterya)
E-mail: bckimyon@thk.edu.tr
Tel: 444 84 58 - 6088