Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde Ar-Ge Destekleri ve Endüstriyel İlişkiler Dairesi Başkan Vekili

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘‘Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’’ ile Bakanlık hizmet birimi şeklinde kurulmuş olup, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili olarak; Hava araçları, uydular, fırlatma araç ve sistemlerini yurtiçinde tasarlamak, üretmek, entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini uygun teşviklerle desteklemek görevleri verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz, bu bilinçten hareketle, çalışmalarını sürdürmekte olup, havacılık ve uzay teknolojileri alanında Ar-Ge projelerine destek uygulamasına 2013 yılından itibaren başlanmıştır.

Üniversitelerin, sektör, kamu kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle yapılan ortak çalışmalarla politika, strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda desteklemede öncelikli konular belirlenmektedir. Konferansımızın konusu olan Havacılık ve Uzay teknolojilerinde kullanılan malzemeler ile ilgili olarak 2014 yılı desteklemede öncelikli konularımız arasında;

• Hava Araçları ve Motorlarında Kullanılan Yüksek Teknoloji Malzemelerinin Yerli Olarak Geliştirilmesi,

• Yüksek İrtifa Platformu ile İlgili Sistem ve Malzemelerin Geliştirilmesi,

• İleri Teknoloji Uzay Malzemelerinin Geliştirilmesi

başlıklarına yer verilmiştir.