Havacilik Ve Uzay Uygulamalari Için Nano-Mühendislik Uygulanmış Kompozitler

İleri hava-uzay yapılarının hafifliklerinin yanısıra çok fonksiyonluluk özellikleri göstermesi de istenmektedir. Kompozitlerde, çok fonksiyonluluğu ve katmanlardaki özellikleri arttırmak için belirli bir yönelime sahip karbon nanotüplerin kullanıldığı yeni jenerasyon kompozitlerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar mevcuttur.

Yük taşıyan primer kompozit yapıların kullanımı bu malzemelerdeki kırılmanın düşük gerilme-gerinme eşiğinde başlayabilmesi gibi sebepler ile limitlenmektedir. Bu ve bunun gibi sorunların üstesinde gelerek kompozitlerde karbon fiberin yerini alması beklenen karbon nanotüpler şu zamana kadar araştırmacıların bu amacına hizmet edememiştir. Bu kapsamda karbon nanotüpleri verimli olarak kompozitin yapısına ekleyip bu malzemelerden maksimum yararı sağlamak amaçlı karbon nanotüp katkılı ileri kompozit çalışmaları başlamıştır. Bu yeni jenerasyon nano-mühendislik uygulanmış karbon nanotüp, karbon fiber ve polimerden oluşan yapılar bu kapsamda yeni bir çalışma alanı da oluşturmuştur.

Sunumda özellikle karbon nanotüp, iplik ve bor nitrür nanotüp, iplikler kullanılarak hazırlanan kompozit malzeme çalışmaları ve bu kompozitlerin havacılık-uzay uygulamaları tartışılacaktır.