Küçük Ölçekli Uygulamalardaki Tekli Kristal Titanyum Alaşimda Gözlemlenen Boyut Etkisi

Yüksek teknoloji alanlarındaki uygulamalarda kullanılan metalik komponentlerin minyatürizasyonu son zamanlarda hızlı bir şekilde artmaktadır. Tıbbi ve optik cihazlar, uzay gereçleri, askeri ve sivil uygulamalarda kullanılan mikro- ve nano-elektro-mekanik sistemler, termal bariyer kaplamalar, değerli taş endüstrisi, vb. bunlara örnek olarak gösterilebilir. Malzemelerin bu seviyelerdeki deformasyon mekanizmasının aydınlatılması ve mekanik performanslarının değerlendirilmesi mikro yapının uygun ölçeklerde kontrol edilmesi ile üstün özelliklere sahip yeni malzeme sistemlerinin tasarlanmasına imkan sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, kristal malzemelerin küçük boyutlardaki deformasyon mekanizmasının malzemeye ait mukavemet özelliği de göz önünde bulundurarak araştırılmasıdır. Burada tekli kristal Ti alaşımda (Ti15V3Cr3Al3Sn) gözlemlenen boyut etkisi değişik deneysel ve nümerik uygulamalarla çalışılmıştır.