Küp Uydularda Yazılım Tabanlı Radyo ile Uydu ve Yer Haberleşmesi Gösterimi

Günümüzde uydu teknolojileri ve uzay alanındaki çalışmalar giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle akademik ve teknoloji gösterimi çalışmalarında kullanımları gittikçe artan Küp Uydu’lar uydu- uzay alanında kabiliyet geliştirmek isteyen endüstri firmalarının da yoğun ilgisine mazhar olmuştur.

Savunma Sanayi’de komuta kontrol, simülatör ve bilişim teknolojileri alanlarında çok sayıda kabiliyeti bünyesinde barındıran HAVELSAN, iştigal konuları kapsamında yer alan haberleşme teknolojilerini gözden geçirmek ve uydu-uzay alanında proje deneyimi kazanmak adına yazılım tabanlı radyo faydalı yükü bulunan bir küp uydu geliştirmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi ile kurulan üniversite-sanayi işbiriliği ile geliştirilmekte olan küp uydu, Belçika’nın Von Karman enstitüsü tarafından yürütülmekte olan Avrupa FP7 destekli QB50 projesi kapsamında uzaya ana yük olarak gönderilecek 50 küp uydudan birisi olacaktır.QB50 Projesi ana hedefleri kapsamındaki çalışmalara da katkı sağlayacak olan küp uydu, proje konsorsiyumu tarafından sağlanacak ve uzayda yerinde atmosferik ölçüm yapacak bilimsel yüklerinin bir tanesini de taşıyacaktır.